De Westkappelse Ringrijders Vereniging is opgericht op 18 augustus 1977. In 1976 was er proef gereden en net voordat in 1977 de eerste wedstrijd werd georganiseerd is de vereniging opgericht. De oprichtingsvergadering was in het bovenzaaltje van Westkapelle Herrijst. De eerst benoemde bestuursleden waren: voorzitter wijlen Willebo de Witte, secretaris Marie Minderhoud, penningmeester Adrie Minderhoud, en als bestuursleden Dinie Louwerse en Johan de Witte. Na enkele jaren werd de heer van der Perk benoemd tot voorzitter en die wist subsidie te regelen voor materialen, zoals palen, touw en zelfs een typemachine werd aangekocht voor de secretaris. Om deze subsidie te krijgen moest de vereniging wel een officiële status krijgen en zodoende zijn op 15 oktober 1982 de statuten notarieel opgemaakt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Ook na de oorlog werd er al de ring gestoken, maar toen gebeurde dit nog niet in verenigingsverband. De foto hieronder is een opname van de eerste kermis na de oorlog op zaterdag 5 juli 1947. De ringrijder is Lou Gabriëlse (vader van Aarnout Gabriëlse) uit de Papestraat; De ringoppasser is Jakob Cijsouw ( de opa van Peter Cijsouw) uit de Weverijstraat.

Met dank aan Ko Gabriëlse voor de uitgebreide informatie over de foto. 

De vereniging bestaat nu uit ongeveer 100 leden. Een 40-tal leden zijn rijdende leden, die meerijden met het ringrijden en/of met het sjezenrijden. De vereniging organiseert elk jaar minimaal 3 wedstrijden: 2 ringrijderswedstrijden en 1 sjezenwedstrijd. Daarnaast rijden we regelmatig een wedstrijd op Camping de Boomgaard en op Camping Het Hoge Licht.

De 1e wedstrijd in het jaar is de zogeheten WES-wedstrijd, die in samenwerking met de Westkappelse Evenementen Stichting op de tweede zaterdag na de eerste woensdag in juli gehouden wordt. De volgende wedstrijd is de sjezenwedstrijd die eind juli/begin augustus verreden wordt. Het parcours hiervoor is Zuidstraat, Smidstraat, Noordstraat en Papestraat. De tweede ringrijderswedstrijd wordt gehouden in de 2e helft van augustus en is de afdelingswedstrijd, waarbij elke rijder met zijn persoonlijke prestatie een plaats in 1 van de drietallen voor de klassewedstrijden kan verwerven. Een plaats in 1 van deze drietallen kan behaald worden, aan de hand van het totaal aantal gestoken ringen op de laatste 3 verreden afdelingswedstrijden.